Cháy lớn dãy nhà ven kênh quận 8 nằm trong dự án cải tạo bờ nam kênh đôi

TRUNG TÂM THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 4/10 03/04/2024
chay-lon-day-nha-ven-kenh-quan-8-nam-trong-du-an-cai-tao-bo-nam-kenh-doi
Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN