• Hotline: (028) 39200 215

Dịch Vụ Kiểm Định Phương Tiện Phòng Cháy Chữa Cháy

Dịch vụ kiểm định, thử nghiệm hệ thống phòng cháy chữa cháy của Trung tâm thiết bị phòng cháy chữa cháy 4/10 trong nhiều năm qua đã tổ chức thực hiện công tác kiểm định, nghiên cứu ứng dụng khoa học – kỹ thuật có công tác kiểm định, thử nghiệm, thí nghiệm phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo đúng quy định của pháp luật, của Bộ Công an và an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

Dịch vụ kiểm định, thử nghiệm của Trung tâm thiết bị phòng cháy chữa cháy 4/10 đã đạt được rất nhiều thành công trong nghiên cứu xây dựng quy trình và tổ chức kiểm tra, tư vấn, thử nghiệm các thiết bị, phương tiện và các hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

Kết quả trung bình mỗi năm, Dịch vụ kiểm định, thử nghiệm của Trung tâm thiết bị phòng cháy chữa cháy 4/10 đã thực hiện kiểm định hơn 2000 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Đồng thời, góp phần kiểm soát tập tủng thị trường hàng hoá, chống hàng nhái, hàng giả, nâng cao công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vự phòng cháy chữa cháy. 

Dịch vụ kiểm định, thử nghiệm của Trung tâm thiết bị phòng cháy chữa cháy 4/10 thường xuyên liên kết phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm định, thử nghiệm cho cán bộ nhân viên để nâng cao trình độ, nghiệp vụ phục vụ yêu cầu công các. 

Căn cứ mục theo Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Dịch vụ kiểm định, thử nghiệm của Trung tâm thiết bị phòng cháy chữa cháy 4/10 bao gồm những nội dung sau: 

  1. Thẩm quyền kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

Căn cứ theo Quyết định số 5696/QĐ – BCA của Bộ Công An ngày 25/07/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thiết bị phòng cháy chữa cháy 4/10, Trung tâm thiết bị phòng cháy chữa cháy 4/10 có chức năng tư vấn kiểm ta, kiểm định kỹ thuật, thử nghiệm các thiết bị, phương tiện và các hệ thống phòng cháy chữa cháy khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

  1. Nội dung kiểm định

a) Kiểm định chủng loại, phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

b) Kiểm định các thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

3.  Phương thức kiểm định

a) Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

b) Kiểm tra chủng loại, mẫu mã.

c) Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm theo phương pháp lấy mẫu xác suất; đối với mỗi lô hàng cùng chủng loại, mẫu mã tiến hành kiểm định không quá 5% số lượng phương tiện cần kiểm định, nhưng không ít hơn 10 mẫu; trường hợp số lượng phương tiện cần kiểm định dưới 10 thì kiểm định toàn bộ.

d) Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định theo mẫu PC20 Phụ lục 1 Thông tư số: 04/2004/TT-BCA.

e) cấp Giấy chứng nhận kiểm định theo mẫu PC21 Phụ lục 1 hoặc dán tem, đóng dấu kiểm định theo mẫu PC22 phụ lục 1 Thông tư số: 04/2004/TT-BCA.

  1. Thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

a, Hồ sơ đề nghị kiểm định gồm:

- Đơn (hoặc công văn) đề nghị kiểm định của chủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo mẫu PC23 Phụ lục 1, Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an.

- Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

-  Chứng nhận chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền ( nếu có).

- Chứng nhận xuất xứ của phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

-  Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

b, Chủ phương tiện chuẩn bị 02 bộ hồ sơ và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy .

TRUNG TÂM THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 4/10
TRUNG TÂM THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 4/10
TRUNG TÂM THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 4/10
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Lỗi giao diện: file 'snippets/chatzalo.bwt' không được tìm thấy